12/12/10

از : گزینه ای خواندنی برای شهرنشینان  _  برشت

 گوشتی که گیرت می آید بخور ! صرفه جویی نکن !
وقتی باران می زند به هر خانه ای که شد وارد شو
روی هر میزی که گیرت آمد بنشین
اما لنگر نینداز و کلاهت را جا نگذار !
به تو می گویم :
رد و نشان ها را محو کن !
چیزی که همیشه می گویی ، بازگو نکن
اگر اندیشه هایت را در دیگری یافتی
زیرش بزن !

7 comments:

foxland said...

oh jeuses .

n said...

برشت از قماش اون سوسیالیستها ی محافظه کار و منفعت طلبه که انقلاب رو فدای منافع شخصی خودشون میکنن. نظریه ی فاصله گذاریش رو هم صرفن از روی نظریات بنیامین کپی کرده. این کاملن مشخصه که مغز گندیده ش از این جور تئوری پردازیها ناتوانه. فقط میتونه مزخرفات بدیهی ببنده به همدیگه

برشت را دور بیانداز
گونتر گراس

grotesque said...

عجب اخبار جالبی!

n said...

1955 اعتصاب عمومی در برلین شرقی
اسنادش هم موجوده که بررشت چطور توی روزنامه ها از ماشین کشتار حمایت کرد

grotesque said...

ماشین کشتاری نمی بینم ... 1955 ؟ کلمات می تونند هر چیزی رو تصویر کنند صرفا همه نباید یک چیز بگویند ... معناهای مختلفی پنهان است .
حرف تو هم قبول ...

توسا said...

تاریخ به بی صبری حزب اتحاد سوسیالیست المان احترام خواهد گذاشت........(برشت)

فریال said...

تاریخدانان حزب سوسیالیست آلمان پیش شما سوسک هم نیستند .