11/16/10
از دیدن دود  و انزجار عمومی تعجب نکنید ... بدن عکس العمل طبیعی ش را انجام می دهد پس جلوی واکنش های طبیعی را نگیرید . توالت مکان تخلیه ی عمومی و طبیعی است . در جوامع سنتی مردم از همه چیز منزجرند . کدخدایی را می شناسم که می گفت : دستت بشکنه ، چرا پشت سرت آب نریختی . جدی نگرفتن مکان های عمومی سبب می شود، توالت ها همیشه کثیف بمانند .

4 comments:

فوکسلند said...

گروتسک عزیزم
داری شبیه ام تی وی می شی . خیلی سریع پست می زاری ما هم که دائما داغون هستیم و فرصت فکر کردن و حرف زدن کم داریم
ولی به صورت کلی ،در جوامع سنتی مردم از همه چیز منزجرند » را خیلی پسندیدم و البته این هم درست هست هم درست نیست و موقعی درسته که من می دونم گروتسک کجا زندگی می کنه . این همان ربط بین انزجار عمومی از مردم و مسائل مربوط به آنها و به قول تو جدی نکرفتن مکان های عمومی و زندگی روزمره و در یک کلام نوعی غیر عادی شدن و آشفتگی غلیظ زندگی است

اتوسا said...

این کاسه توالتی که نور ازش بیرون میزنه احتمالا 1 تبلیغ مثل تبلیغ اون دستمال کاغذیه!!!!!! کاسه توالت از ماشین پیاده میشه و از روی فرش قرمز رد میشه.......

grotesque said...

اتوسا جان اینجا که صدا و سیما نیست ...

اتوسا said...

اری. یک تطبیق طنازانه و بی ربط دادم. نه چندان طنازانه البته......