12/28/10


سلام مردم !
هیچ روزی را  به یاد نمی آورم که فراموش کرده باشم ... پایم را از هر وسیله ی نقلیه ی عمومی که بیرون گذاشتم یا همان وقتی که راه می رفتم ... روز را در ذهن یا نمی دانم در کجای دیگرم کنترل می کردم . مسلما فردا هم وسایل نقلیه ی عمومی به کمکم خواهند آمد . زمانی که درونش هستم ، وسیله ی نقلیه ی عمومی را می گویم ، کم نشسته ام  و زیاد ایستاده ام . اصراری برای نشستن ندارم چون فردا هم همانجا خواهم بود ، درونش را می گویم ... شاید فردا بنشینم .
-        بهتر نیست همه چیز رو از اول  بخونی  یعنی همانطوری که من برایت نوشته بودم ...خیلی تغییرش دادی ! ...
سلام مردم !
هیچ روزی را به یاد نمی آورم که فراموش کرده باشم در آینده  چه هدف های استثنایی را انتخاب خواهم کرد . هدف راز زیست بشریت است . کافی است احساس کنید ، مغزتان توانایی این را دارد که مثل ماشینِ خستگی ناپذیر همیشه کار کند ... پس اولین هدفی که به دنبالش خواهید رفت ، هدف ِ زیست بهتر با ذهن پرتوان است . ذهن شما ماشین شماست پس از راندن نترسید ........
فکر می کنم ریتم اولی بهتر بود .
-        نه ، نه ... اولی یه جوریه ... به نظر من ریتم دومی به هدف ما نزدیک تره .
ولی من اولی رو ترجیح می دم ، دیشب خیلی روش کار کردم ...
-         خوب ...

3 comments:

اتوسا said...

اگه واقعیت را خواسته باشی دومی یه جورایی ادم رو یاد کتابهای وین دایر یا تریسی میندازه اما اولی ادم رو ازاد میکنه

sisyphus said...

http://ali8m6.blogfa.com/

Mokhlesim

foxland said...

! چیزی بگو ارفه . ما را متعجب کن